Posts Tagged výrobný systém

Výrobný systém – zoskupenie, ktorého činnosť sa umiestňuje do určitého priestoru a času. Projekt výrobného systému je model: vyjadrujúci technologickú podstatu výrobného procesu organizačnú štruktúru výrobného procesu usporiadanie prvkov v procese náväznosti plynulosti Technologické usporiadanie – jednému úseku sú priradené rovnaké technologické funkcie (napr. a1, a2, a3 sú sústruhy a b1, b2, b3 frézovačky). Predmetové […]

Zonálne a priestorové hľadiská projektovania výrobných systémov – pri projektovaní výrobných systémov sa venuje zvýšená pozornosť otázkam funkčných a priestorových vzťahov. Tie vyúsťujú do spracovania dispozičného riešenia, resp. priestorového riešenia. Zonálne a priestorové štúdie sú dôsležité pre automatizované pracoviská a systémy, kde vzniká vysoká priestorová koncentrácia výrobných funkcií. Funkčné a priestorové zóny pracoviska vo výrobných […]

Tvorba systému pozostáva zo štyroch etáp: Zostavenie údajovej a poznatkovej základne potrebnej pre tvorbu systému a jej podrobná analýza Zostavenie virtuálneho modelu Zostavenie konštruktívneho modelu – podrobná projektová dokumentácia Impklementácia na reálnej výrobnej ploche Úlohou virtuálnej etapy projektovania je určenie základných štruktúrnych prvkov systému, ich vzťahov a funkcií. Konštruktívna etapa projektovania rieši podrobné špecifikácie systému […]

Navrhovanie výrobných systémov je činnosť umiestnená v priestore a čase. Projektovanie výrobných systémov má dve štádiá: Makro projektovanie – 3 etapy: – Zoskupenie údajov konštrukčno-technologických charakteristík projektovaného výrobného systému – Zoskupenie plánovaco-organizačných charakteristík súčiastok – Syntéza parametrov z prvých dvoch etáp Projektovanie jednotlivých pracovísk, úsekov a prevádzok a ich lokalizácia do priestoru – dôležitá je […]

  • [ Vyhľadaj ]

      


  • [ odkazy Etarget ]  • [ Zaujímavé linky ]

    Tnx.net