Posts Tagged druhy výrobného systému

Výrobný systém – zoskupenie, ktorého činnosť sa umiestňuje do určitého priestoru a času. Projekt výrobného systému je model: vyjadrujúci technologickú podstatu výrobného procesu organizačnú štruktúru výrobného procesu usporiadanie prvkov v procese náväznosti plynulosti Technologické usporiadanie – jednému úseku sú priradené rovnaké technologické funkcie (napr. a1, a2, a3 sú sústruhy a b1, b2, b3 frézovačky). Predmetové […]

Navrhovanie výrobných systémov je činnosť umiestnená v priestore a čase. Projektovanie výrobných systémov má dve štádiá: Makro projektovanie – 3 etapy: – Zoskupenie údajov konštrukčno-technologických charakteristík projektovaného výrobného systému – Zoskupenie plánovaco-organizačných charakteristík súčiastok – Syntéza parametrov z prvých dvoch etáp Projektovanie jednotlivých pracovísk, úsekov a prevádzok a ich lokalizácia do priestoru – dôležitá je […]

  • [ Vyhľadaj ]

      


  • [ odkazy Etarget ]  • [ Zaujímavé linky ]

    Tnx.net