8. Výrobné stroje a technologické zariadenia

Prebiehajúci vedecko-technický rozvoj výrazne ovplyvňuje vývoj výrobných prostriedkov. Výrobné prostriedky majú ústrednú úlohu v štruktúre každého výrobného procesu. Mechanický charakter výrobných prostriedkov sa dopĺňa riadiacimi a elektronickými zariadeniami.

Perspektívne sa využívajú stavebnicové jednoúčelové stroje – využívajú sa najmä – malé štandardné mechanické, hydraulické a pneumatické jednotky, ktoré sú samostatnými strojmi a zabezpečujú technologické spracovanie.

Najvyšší stupeň integrácie dosahujú jednoúčelové stroje vystrojené zariadenia na automatickú operačnú manipuláciu a na centrálne riadenie počítačom. Číslicové riadenie sa najviac uplatňuje v technológii obrábania. V súčasnosti z celkového počtu NC strojov je 80% obrábacích NC strojov. Rozširujú sa NC obrábacie centrá s automatickou výmenou nástrojov. Zámerom rozvoja NC obrábacích strojov a centier je opustenie profesného prístupu pri projektovaní strojov. Tendencie sa odrážajú v architektúre strojov a centier.

Výrobné prostriedky sa členia do troch základných skupín:

 1. Technologické zariadenia – stroje a zariadenia, nástroje a prípravky.
 2. Manipulačné zariadenia.
 3. Riadiace zariadenia.

Najdôležitejším faktorom klasifikácie výrobných strojov je druh výroby, pretože určuje technologickú koncepciu stroja a stupeň automatizácie.

Klasifikačné systémy výrobných strojov rozoznávajú:

 1. Univerzálne výrobné stroje
 2. Špecializované výrobné stroje
 3. Špeciálne jednoúčelové stroje
 4. Číslicovo riadené stroje
 5. Číslicovo riadené výrobné centrá
 6. Číslicovo riadené stroje pre automatizované výrobné systémy.

Technický progres a zdokonaľovanie výrobných strojov

Smery rozvoja výrobných strojov sa určujú požiadavkami technologických procesov úrovňou špecializácie výroby strojov a vedecko-technickými úspechmi v rade nadväzujúcich priemyselných odvetví.

Hlavné programy sa zameriavajú na rozvoj:

 1. Číslicového riadenia výrobných strojov
 2. Ťažkých a unikátnych výrobných strojov
 3. Veľmi presných strojov na dokončovacie práce
 4. Technologických zariadení na výrobu polovýrobkov
 5. Automatických a poloautomatických liniek
 6. Pružných výrobných systémov

Vo všetkých týchto kategóriách sa rozvíjajú konštrukčné zlepšenia zamerané na:

 • Zvyšovanie výrobnosti pri zabezpečovaní požadovanej presnosti tvaru a požadovanej kvality povrchov súčiastok.
 • Zjednodušovanie a uľahčovanie obsluhy strojov.
 • Nízku hmotnosť a malé rozmery, resp. veľký výkon na jednotku hmotnosti stroja a na jednotku zastavanej plochy.
 • Ekonomickosť stroja, čiže nízke nadobúdajúce a prevádzkové náklady.
 • Technologickosť konštrukcie stroja, čiže jednoduchá výroba všetkých súčiastok stroja a jeho jednoduchá montáž.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE VÝROBNÝCH STROJOV

Výrobné stroje sa koncipujú tak, že ich konštrukčná schéma sa viaže predovšetkým na technologickú medótu (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, pod…).

K základným charakteristikám patrí výkon a rozmery stroja.

Pre rozmerové rady výrobných strojov sú základným parametrom najväčšie rozmery súčiastky. Štátne normy udávajú parametre, ktoré charakterizujú veľkosti strojov a ich rozmery.

Pri rozmerových radoch sa zohľadňuje skutočnosť, že rozmery stroja sa vytvárajú skladbou z:

 • Hlavných uzlov
 • Pomocných uzlov

Hlavné uzly nesú objekt výroby (vreteno, stôl), nástrojové uzly nosné, resp. základné častí stroja (lôžko).

Východiskom charakteru je výrobnosť – väčšinou rozhoduje o výbere stroja pre technologický projekt. Určuje sa počtom súčiastok vyrobených na výrobnom zariadení za pracovný cyklus. Výrobnosť závisí od spojitosti výrobného cyklu. Koeficient, ktorý to určuje sa môže vyjadriť pomerom hlavného času k dĺžke pracovného cyklu.

Pokiaľ ide o malosériovú a sériovú výrobu hodnotí sa mobilnosť výrobného zariadenia – charakterizuje spôsobilosť výrobného stroja na rýchle prestavenie na nové výrobné úlohy.

Ďalšou charakteristikou je stupeň automatizácie výrobného stroja.

Počet komentárov: 1 k téme “8. Výrobné stroje a technologické zariadenia”

 1. Projektovanie výroby » Témy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

  […] Výrobné stroje a technologické zariadenia […]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   


 • [ odkazy Etarget ] • [ Zaujímavé linky ]

  Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)
  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž
  • 2. kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality