20. Projektová dokumentácia výroby a jej zabezpečenie

Vypracovanie výstupnej dokumentácie

Výstupná dokumentácia sa vypracováva v dvoch formátoch:

 1. ako grafický záznam príslušného riešenia (dispozičné, resp. priestorové riešenie, grafy manipulačných cyklov a pod.)
 2. ako výpis kvantitatívnych údajov na príslušné tlačivá (špecifikácia technických prostriedkov a prvkov, výpis technicko-ekonomických ukazovateľov a pod.)

Podľa hľadiska štruktúry firmu tvoria dve nosné piliere: projektový úsek a realizačný úsek.

Projektový úsek zabezpečuje podľa objednávky investora projektovú dokumentáciu všetkých druhov. Usiluje o to, aby predstava a vkus investora bola stopercentne premietnutá do konštrukcií projektovej dokumenácie a to aj pri stanovenom investičnom rámci.

Realizačný úsek sa zaoberá výstavbou a rekonštrukciou – revitalizáciou priemyselných odvetví.

Zodpovednosť za prípravu kompletnej dokumentácie k výrobe má prípravár výroby. Prípravár výroby zabezpečuje komplexnosť výkresovej dokumentácie a kontrolu dodanej projektovej dokumentácie. Kontrolu výkresovej dokumentácie prípravár výroby zaznamenáva do sprievodného listu. Výkresová dokumentácia sa dodáva v elektronickej alebo papierovej podobe.

Zabezpečenie je forma uchovávania a skladovania dokumentov na bezpečnom mieste. V prípade nejasností je dokumentácia okamžite použiteľná a pracovníci majú k nej neobmedzený prístup. Zabezpečuje sa tak všetko potrebné pre plynulý chod projektovania.

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   


 • [ odkazy Etarget ] • [ Zaujímavé linky ]

  Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (25)
  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž
  • 2. kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality