20. Projektová dokumentácia výroby a jej zabezpečenie

Vypracovanie výstupnej dokumentácie

Výstupná dokumentácia sa vypracováva v dvoch formátoch:

  1. ako grafický záznam príslušného riešenia (dispozičné, resp. priestorové riešenie, grafy manipulačných cyklov a pod.)
  2. ako výpis kvantitatívnych údajov na príslušné tlačivá (špecifikácia technických prostriedkov a prvkov, výpis technicko-ekonomických ukazovateľov a pod.)

Podľa hľadiska štruktúry firmu tvoria dve nosné piliere: projektový úsek a realizačný úsek.

Projektový úsek zabezpečuje podľa objednávky investora projektovú dokumentáciu všetkých druhov. Usiluje o to, aby predstava a vkus investora bola stopercentne premietnutá do konštrukcií projektovej dokumenácie a to aj pri stanovenom investičnom rámci.

Realizačný úsek sa zaoberá výstavbou a rekonštrukciou – revitalizáciou priemyselných odvetví.

Zodpovednosť za prípravu kompletnej dokumentácie k výrobe má prípravár výroby. Prípravár výroby zabezpečuje komplexnosť výkresovej dokumentácie a kontrolu dodanej projektovej dokumentácie. Kontrolu výkresovej dokumentácie prípravár výroby zaznamenáva do sprievodného listu. Výkresová dokumentácia sa dodáva v elektronickej alebo papierovej podobe.

Zabezpečenie je forma uchovávania a skladovania dokumentov na bezpečnom mieste. V prípade nejasností je dokumentácia okamžite použiteľná a pracovníci majú k nej neobmedzený prístup. Zabezpečuje sa tak všetko potrebné pre plynulý chod projektovania.

Nechaj komentár

  • [ Vyhľadaj ]

      


  • [ odkazy Etarget ]  • [ Zaujímavé linky ]

    Tnx.net