19. Realizácia a prevádzka výrobných systémov

Výrobný systém – zoskupenie, ktorého činnosť sa umiestňuje do určitého priestoru a času.

Projekt výrobného systému je model:

 • vyjadrujúci technologickú podstatu výrobného procesu
 • organizačnú štruktúru výrobného procesu
 • usporiadanie prvkov v procese
 • náväznosti
 • plynulosti
 1. Technologické usporiadanie – jednému úseku sú priradené rovnaké technologické funkcie (napr. a1, a2, a3 sú sústruhy a b1, b2, b3 frézovačky).
 2. Predmetové usporiadanie – stroje a zariadenia v úseku nasledujú za sebou v poradí sekvencie technologického postupu – pevná nádväznosť – napr. sústruh-brúsenie-balenie.
 3. Modulové usporiadanie – úsek sa skladá z pevne viazaných modulov. Technologické funkcie v module sa môžu zamieňať.
 4. Bunkové usporiadanie – úsek predstavuje bunka – v bunke sú stroje usporiadané podľa skupinového postupu

Vo výrobnom procese má prvotný význam tok materiálu pred tokom informácií. Cieľom je znižovať neusporiadanosť.

Výrobná bunka - zoskupuje vyšší počet výrobných zariadení v module (viacstrojová obsluha), resp. zoskupuje viaceré moduly do jedného celku a integruje funkcie na jeden obslužný prvok (robot, človek).

Výrobná skupina – vzniká integráciou výrobných modulov, resp. buniek príbuzného typu do celku.

Výrobné systémy a zoskupenia - vznikajú integráciou výrobných modulov, buniek – integrujúcim činiteľom je systém materiálových a informačných tokov.

Výrobné linky – od výrobných systémov sa odlišujú tvrdou nadväznosťou modulov, resp. buniek v slede výrobného postupu. Vo výrobných linkách je rozčlenený výrobný cyklus na postupnosť rovnakých úsekov – taktov. Počas výrobného taktu sa v linke ukončí technologické spracovanie daného objektu.

Výrobné prevádzky – závody - okrem riešenia výrobných funkcií majú vyriešené na komplexnej úrovni aj otázky prípravy výroby, organizácie, plánovania a riadenia výrobného procesu.

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   


 • [ odkazy Etarget ] • [ Zaujímavé linky ]

  Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)
  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž
  • 2. kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality