13. Základné druhy výrobných systémov, ich štruktúra

Navrhovanie výrobných systémov je činnosť umiestnená v priestore a čase. Projektovanie výrobných systémov má dve štádiá:

 1. Makro projektovanie – 3 etapy:
  – Zoskupenie údajov konštrukčno-technologických charakteristík projektovaného výrobného systému
  – Zoskupenie plánovaco-organizačných charakteristík súčiastok
  – Syntéza parametrov z prvých dvoch etáp
 2. Projektovanie jednotlivých pracovísk, úsekov a prevádzok a ich lokalizácia do priestoru – dôležitá je lokalizácia výrobných systémov do priestoru a optimalizácia toku materiálu a informácii v ich vnútri alebo medzi nimi.

Druhy výrobných systémov:

 1. Fázová (dávková) výroba (kusová výroba)- výrobný proces je organizovaný podľa technologickej podobností výrobných zariadení, tok materiálu je v dávkach, univerzálne vybavenie pracovísk, časy výrobkov sú dlhé a sortiment sa mení
 2. Skupinová výroba (malo a stredne sériová výroba) – Pravidelne opakovaná výroba, nepravidelne opakovaná výroba
 3. Prúdová výroba – 1 alebo viac výrobkov, rozmiestnenie pracovísk zodpovedá technologickému sledu ooperácií, súčiastkam sú pevne vyhradené pracoviská, čas medzi pracoviskami sa minimalizuje.

Výrobné systémy sa organizujú podľa typu výroby. Ide o prepojenie výrobných prostriedkov s tokom výrobkov. Základný rozdiel v riešený výrobných systémov je daný typom výroby – v hromadnej a veľko sériovej sa takmer vždy používajú výrobné linky.

Podľa stupňa automatizácie:

 • Jednoduché – manipulácia – paletizáciou alebo dopravníkmi,…
 • Automatické

Podľa druhov výrobkov:

 • Jednopredmetové
 • Viacpredmetové

Podľa časových väzieb:

 1. Synchronizované – časy operácií sú rovnaké
 2. Nesynchronizované – časy rozdielne.

V malosériovej a stredne sériovej sa výrobné linky nepoužívajú – zásobovanie sa riadi s aktuálnou situáciou potreby.

Nultým radom VS sú výrobné pracoviská – sú základnými prvkami výrobných procesov a najnižšími organizačnými jednotkami výroby. Skladajú sa z prvotných prvkov – stroj, dopravník, zásobník,…Prvotné prvky a ich zapojenie do výrobného procesu vytvára výrobné pracovisko.

Prvým radom sú základné výrobné jednotky – obsahujú vo svojej vnútornej štruktúre výrobné systémy nultého radu (výrobné pracoviská). Výrobný systém prvého radu má prvok riadenia výrobného procesu a sústreďujú sa na ňom informácie o stave ostatných prvkov a informácie o stave výrobného procesu – výrobné úseky – výrobné strediská.

Druhým radom sú výrobné systémy pozostávajúce z prvého radu. Charakteristickým znakom je centralizované riadenie, pre ktoré sú výrobné systémy nižších radov tzv. čiernymi skrinkami – stredisko – alebo závod.

ŠTRUKTÚRA

1.TECHNOLOGICKÝ PODSYSTÉM:
– Prvky vstupu a výstupu výrobkov,
– Výrobný stroj alebo technologické zariadenie,
– Prvky výstupu odpadu,
– Riadiaci systém

2.PODSYSTÉM TECHNICKEJ KONTROLY:
– Zariadenia na medzioperačnú kontrolu výrobkov,
– Zariadenia na pooperačnú kontrolu výrobkov,
– Zariadenia na kontrolu prípravy materiálu,
– Zariadenia na kontrolu prípravy výrobných pomôcok.

3.PODSYSTÉM RIADENIA TECHNOLOGICKÉHO PROCESU:
– Určovanie operácií na technologickom pracovisku,
– Riadiace informácie pre technologické pracoviská,
– Informácie na prípravu, informácie na riadenie technologického procesu.

4.PODSYSTÉM PRÍPRAVY MATERIÁLOV A VÝROBNÝCH POMÔCOK:
– Doprava a manipulácia,
– Delenie materiálu,
– Opracovanie základných plôch,
– Ošetrenie nástrojov,
– Údržbu a opravy výrobných pomôcok,
– Archivovanie technickej dokumentácie.

5.PODSYSTÉM DOPRAVY, MANIPULÁCIE A SKLADOVANIA:
– Doprava objektov výroby,
– Doprava výrobných pomôcok,
– Dopravný okruh odpadu.

6.PODSYSTÉM RIADENIA VÝROBNÉHO PROCESU:
– Podrobné operatívne plánovanie – rozvrhy operácií, kapacitné bilancovanie,
– Priame riadenie výrobného procesu a zásahy do prípravní.

7.PODSYSTÉM TECHNICKEJ OBSLUHY VÝROBY:
– Údržba a oprava mechanických uzlov, technologických pracovísk, technickej kontroly, dopravných a manipulačných zariadení,
– Údržba a oprava elektrických zariadení.

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ]

   


 • [ odkazy Etarget ] • [ Zaujímavé linky ]

  Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (29)
  • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž
  • 2. kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality