1. Výroba jej chápanie, štruktúra a rozvoj

Výrobný proces je súbor činností ľudí, výrobných prostriedkov a fyzikálnych procesov. Výsledkom sú rôzne druhy výrobkov.

Dôležité sú tri faktory:

 • cieľavedomá činnosť, resp. samotná práca človeka
 • objekty výroby, polovýrobky, ktoré sa pretvárajú na výrobky (napr. stroje, mechanizmy, funkčné skupiny, uzly, súčiastky)
 • výrobné prostriedky (stroje, technologické zariadenia, nástroje, prípravky, transportné a manipulačné zariadenia, riadiaca technika a pod.)

  Primárne sú vo výrobnom procese objekty výroby (výrobky). Používajú sa aj názvy: materiál, polovýrobok, obrábaný predmet, súčiastka, montážny uzol, montážny celok, finálny produkt, finálny výrobok, stroj, zariadenie a pod.

  Výrobok počas svojej životnosti prechádza etapami:

  • tvorby – na základe cieľavedomej výskumnej a vývojovej činnosti
  • výroby – zo základných materiálov a polovýrobkov sa vyrábajú súčiastky a tie sa následne skladajú do montážnych celkov a finálnych výrobkov
  • použitia – keď sa využíva funkcia výrobkov

  V životnosti výrobku sa rozlišujú aj predvýrobné etapy, výroba a využitie

  Pri výrobe sa rozlišujú hlavné, pomocné a vedľajšie procesy:

  Hlavné výrobné procesy:

  • výroba polovýrobkov a súčiastok (delenie materiálov, spájanie materálov, tvarovanie, zmeny fyzikálnomechanických vlastností)
  • montáž (podskupín, celkov)

  Pomocné výrobné procesy:

  • výroba náhradných dielov, náradia, modelov
  • opravy – mechanické, elektrotechnické

  Vedľajšie výrobné procesy:

  • skladové hospodárstvo
  • energetické hospodárstvo
  • doprava, zásobovanie
  • starostlivosť o zamestnancov

  Počet komentárov: 1 k téme “1. Výroba jej chápanie, štruktúra a rozvoj”

  1. Projektovanie výroby » Témy | projektovanie - realizácia - prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza - štruktúra - rozvoj výroby:

   […] Výroba jej chápanie, štruktúra a rozvoj […]

  Nechaj komentár

  • [ Vyhľadaj ]

    


  • [ odkazy Etarget ]  • [ Zaujímavé linky ]

   Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (29)
   • 1. Strojárska technológia náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky – zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž
   • 2. kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality